Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Värmepump

En värmepump hämtar värme från ventilationsluften, berget, ytjorden, grundvattnet, ur luften eller sjön. För vissa typer av värmepumpar är investeringskostnaden relativt hög men det kan ändå vara lönsamt eftersom de rörliga värmekostnaderna blir låga. När krävs anmälan alternativt ansökan För att få installera och använda en värmepump måste du göra en anmälan. Om den ska installeras i ett vattenskyddsområde måste du göra en ansökan. Särskilda regler gäller också om du bor i ett område där det finnas alunskiffer i marken. Du behöver göra en anmälan eller söka tillstånd för värmepumpar som utvinner värme ur mark ytvatten grundvatten. Om du ska installera en luftvärmepump behöver du inte anmäla det. Luftvärmepumpar kan ge upphov till buller, både inom- och utomhus. Det är därför viktigt att aggregatet placeras på lämpligt ställe och att installationen utförs på ett korrekt sätt, för att minska riskerna för att du och dina grannar ska bli störda. Kontakta miljöavdelningen i ett tidigt skede så att du får veta vilka regler som finns. Börja inte borra eller installera värmepumpen innan du har fått ditt beslut. Tänk också på att använda en certifierad brunnsborrare. Att anmäla eller ansöka Skicka in din anmälan minst sex veckor innan installationsarbetet ska påbörjas. Börja inte borra eller installera värmepumpen innan du har fått ditt beslut. Din anmälan eller ansökan ska innehålla Anmälnings-eller ansökningsblanketten En måttsatt situationsplan i lämplig skala som visar fastigheten med: kollektorns eller borrhålets placering, egen vattentäkt och avloppsanordning (om det finns), grannfastigheter med eventuella vattentäkter och avloppsanordningar, avstånd mellan borrhål och fastighetsgränser, byggnader och andra vatten- eller energibrunnar. Intyg från grannar. Det behövs bara om avståndet mellan bergvärmebrunnen och din fastighetsgräns är mindre än 10 meter. Kommunen har inget register över privata brunnar. Det är ditt ansvar att ta reda på och redovisa de privata brunnar som finns i närheten av där du planerar att ha din värmepumpsanläggning. Du får kommunens beslut med posten, eller med e-post. I beslutet står det vilka villkor som gäller när du installerar och använder din värmepump. Om det saknas uppgifter eller bilagor i din anmälan tar det längre tid innan du får ditt beslut. Att installera en värmepump utan att anmäla eller söka tillstånd är ett brott mot miljöbalkens bestämmelser   E-tjänst och blanketter för anmälan Kontakt Rickard Andersson Miljöchef E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Anna Eriksson