Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Parkeringstillstånd för dig som är rörelsehindrad

Ansök om parkeringstillstånd, få information om vem som kan få tillstånd, se vilka regler som gäller med mera.

Du kan ha rätt att få parkeringstillstånd om du

  • har ett varaktigt funktionshinder som innebär att du har mycket svårt att förflytta dig på egen hand
  • är rörelsehindrad men inte kör bil själv. Detta beviljas bara i undantagsfall. Till exempel om du har svåra förlamningar eller allvarliga balansrubbningar.

Ansök om parkeringstillstånd

Du ansöker om tillståndet med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten. Du måste bifoga ett läkarintyg när du ansöker om parkeringstillstånd.

Här finns blanketten Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Laxå kommun (laxa.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Var du har rätt att parkera

När du har tillstånd får du parkera

  • på parkeringsplatser för rörelsehindrade
  • i tre timmar där parkering är förbjuden enligt en lokal trafikföreskrift
  • i tre timmar där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar enligt en lokal trafikföreskrift
  • i tre timmar på gångfartsområde
  • i 24 timmar där parkering är tillåten under längre tid än tre timmar, men kortare tid än 24 timmar.

Du får inte parkera

  • där det är förbud att stanna
  • på ändamålsplatser till exempel lastplats, taxiplats, på- och avstigningsplats
  • på tomtmark (i parkeringshus) om inte markägaren särskilt medgivit det. Kontakta markägaren om du är osäker.

Parkeringstillståndets giltighet

Tillståndet gäller under en viss tid, men som längst i 5 år.

Tillståndet gäller i hela landet och i de flesta europeiska länderna.

Tillståndet är personligt och får endast användas när du själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då du som har tillståndet är med i bilen.

Tillståndet ska placeras på insidan av fordonets vindruta så att det är väl synligt och läsbart utifrån. Låt inte parkeringstillståndet ligga kvar i bilen när du inte använder det. Det är stöldbegärligt.

Förlorat eller stulet kort

Om du förlorar ditt kort eller om det blir stulet ska du polisanmäla detta. Kommunen spärrar ditt kort och utfärdar ett nytt.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga det.

Har du frågor, kontakta handläggare Ulrika Nykvist via e-post eller telefon 0584-47 31 44.

Sidansvarig: Ulrika Nykvist

Uppdaterad av: Anna Eriksson