Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Snöröjning och renhållning av gator


Snöröjning och renhållning av gator och vägar
Laxå kommun ansvarar för renhållning och snöröjning tillsammans med entreprenörer på gator och vägar där kommunen är väghållare.

Snöröjning av gator
Med vinter kommer oftast snö och halka, i regel så börjar vi alltid snöröja efter att det slutat att snöat. För att vara så kostnadseffektiva som möjligt vi vill få med oss all snö på en plogning. Vid extremt långvariga snöfall eller stora mängder snö plogar vi däremot ut innan snöfallet slutar.

Sopning av gator
Efter vintern sopas gator, vägar och gång- och cykelvägar rena från sand och grus. Vi startar när risken för halka är över och prognosen visar vårväder.

Fastighets- och villaägarens ansvar
Det är i vissa fall du som fastighetsägare eller villaägare som ansvarar för att skotta, sanda och sopa trottoarer, gångbanor eller annan yta som finns närmast din fastighet och som används för gångtrafik utanför din fastighet. Vissa fastigheter är undantagna ansvaret för att skotta trottoar och gångbaneveck. Vilka kan du läsa i Åläggande om gångbanerenhållning. Pdf, 333.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Det är också ditt ansvar att skotta fram brevlådan och dina sopkärl, så att det går att komma fram till dem. Det är inte tillåtet att skotta ut snön på gatan.

Man får räkna med snövallar vid sin fastighet efter att plogbilen varit i området. Skotta därför efter att plogbilen kört i området.

Om du av någon anledning inte kan sköta snöröjning och halkbekämpning utanför din fastighet eller villa på egen hand är det ändå ditt ansvarar att det blir gjort.

Om olycksfall inträffar på grund av att snöröjning och halkbekämpning inte skötts ordentligt kan du som fastighetsägare eller villaägare bli skadeståndsskyldig.

Parkera din bil rätt
För att vi ska kunna sanda och snöröja på gatan är det viktigt att vi kommer fram med våra stora fordon. Var noga med att parkera rätt och tänk på att det kan förekomma tillfälliga parkeringsregler på din gata, exempelvis förbud att stanna, datumparkering och nattparkeringsförbud. Om du har garage eller uppfart underlättar du för oss om du parkerar där.

Ta bort snö vid garageuppfarten efter plogning
I möjligaste mån försöker vi hålla uppfarterna rena från snö när vi plogar gator och vägar, men snövallar kan ändå uppstå och det ansvarar du som fastighetsägare eller villaägare för att ta bort.

Sanda trottoaren
Du som fastighetsägare ansvarar för halkbekämpning av din trottoar eller annan yta som finns närmast din fastighet och som används för gångtrafik, om inte trottoaren är undantagen i reglerna.

Grus till halkbekämpning
Allmänheten kan hämta grus för halkbekämpning på följande platser:
Laxå – Maskinvägen
Finnerödja – sandfickan vid återvinningsstationen
Hasselfors – vid återvinningsstationen

Sidansvarig: Jessica Vidberg

Uppdaterad av: Anna Eriksson