Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Söka pengar ur fonder och donationsstiftelser

Här hittar du information om vilka fonder och donationsstiftelser det går att söka pengar ur.

Stiftelsen Laxå gymnasiefond

Laxå kommuns gymnasiefond, även benämnd stiftelsen Laxå gymnasiefond, får användas till förmån för elever (ej vuxenstuderande) i gymnasieskolan mantalsskrivna i Laxå kommun företrädesvis för:

 • belöning eller uppmuntran åt elever som visat goda kunskaper i särskilt ämne eller berömvärd flit
 • speciell prestation inom kultur eller idrott
 • stipendium för fortsatt utbildning
 • hjälp åt elever för studier på annan ort än ordinarie gymnasieort
 • studier utomlands

Utdelning ur fonden sker en gång per år.
Du ansöker om stipendium via e-tjänster på kommunens hemsida.

Ansökningsperiod för år 2024 är 6-19 februari 2024.
Besked meddelas efter nämndens beslut 25 mars 2024.

Stiftelsen Laxå grundskolefond

Laxå kommuns grundskolefond, även benämnd stiftelsen Laxå grundskolefond, får enligt stadgarna användas till förmån för elever i Laxå kommuns grundskolor företrädesvis för:

 • belöning eller uppmuntran åt elever som visat goda kunskaper i särskilt ämne eller god kamratanda eller berömvärd flit
 • studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
 • förvärv av material m. m.

  Utdelning ur fonden sker en gång per år. Fonden är uppbyggd så att ansökan om stipendium ska göras av kommunens pedagoger.

  Ansökningsperiod för år 2024 är 5-19 februari 2024.
  Besked meddelas efter nämndens beslut 25 mars 2024.

Sidansvarig: Ann-Britt Lindahl

Uppdaterad av: Ann-Britt Lindahl