Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera missförhållanden inom Laxå kommun. Tjänsten gör det möjligt att anonymt anmäla om oegentligheter, som sedan hanteras av en extern och objektiv partner.

Vad kan anmälas?

Genom den här funktionen kan personer rapportera om ekonomisk brottslighet, såsom mutor, stöld och bedrägeri, samt andra missförhållanden som är av allmänt intresse.

Det kan exempelvis handla om intressekonflikter, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering, trakasserier och liknande överträdelser.

Det kan också handla om allvarliga avvikelser mot interna regler och principer.

Den som visselblåser bör ha skälig anledning att anta att informationen som lämnas är sann för att omfattas av det lagstadgade skyddet.

Vad kan inte anmälas?

Ärenden som handlar om den enskildes egen arbetssituation, liksom mindre förseelser, klagomål och allmänt missnöje, hanteras inte via visselblåsarfunktionen eftersom det finns andra rapporteringskanaler för detta.

Ärenden som inte faller under visselblåsarlagen rapporteras via närmaste chef, HR avdelningen, fackliga företrädare och skyddsombud.

Sekretess

Den digitala rapporteringskanalen är ett säkert sätt att tipsa anonymt om ett missförhållande och alla rapporter som upprättas av den externa aktören raderas när de inte längre behövs. Uppgiftslämnare kan använda en dator eller enhet utanför arbetsgivarens nätverk vid rapporteringen för att skydda sin identitet ytterligare.

Eftersom inkomna rapporter räknas som en allmän handling kan dessa begäras ut, men en sekretessprövning sker alltid vid utlämning. Uppgifter som antingen direkt eller indirekt kan identifiera dig som visselblåsare är sekretesskyddade.

Här hittar du mer information samt hur du anmäler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Anna Eriksson

Uppdaterad av: Anna Eriksson