Laxå kommun
Laxå kommun

Kontaktuppgifter

Övergripande

Socialchef
Madelene Maxe
Tfn: 0584-47 32 43

Nämndsekreterare
Maria Löfving
Tfn: 0584-47 31 76

Controller
Jan Hallemark
Tfn: 0584-47 32 34

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

IFO-chef
Pierre Sahlin
Tfn: 0584-47 31 31

1:e socialsekreterare
Arnela Bogaljevic
Tfn: 0584-47 31 50
Telefontid vardagar kl. 10.00-11.00.
Övriga socialsekretare nås på ovanstående telefontid genom växeln (0584-47 31 00).

Assistent
Annette Gustafsson
Tfn: 0584-47 31 91

Biståndshandläggare
Paula Kihlberg, tfn: 0584-47 32 66 (telefontid vardagar kl. 8.30-9.30)
Anette Nilsson, tfn: 0584-47 33 88 (telefontid vardagar kl. 8.30-9.30)
Björn Kung,tfn: 0584-47 32 63 (telefontid vardagar kl. 10.00-11.00)

Budget- och skuldrådgivare
Åsa Löfvenhaft
Tfn: 0584-47 32 11
Telefontid vardagar kl. 8.00-10.00

Familjecentralen
Jessica Gunnarsson (pedagog)
Tfn: 0584-47 31 97
Andrea Zarske-Borowski (kurator)
Tfn: 0584-47 31 28

Funktionshinder och socialpsykiatrin

Enhetschef LSS
Stefan Appel
Tfn:0584-47 33 89

Enhetschef socialpsykiatri och LSS
Eva Johansson
Tfn: 0584-47 31 19

Äldreomsorgen

Enhetschef Gläntan, Solhöjden och sjuksköterskor
Anne Makkonen
Tfn:0584-47 32 92

Enhetschefer Ramundergården, Tivedsgården, Edegården, hemtjänsten Björkhagen/Laxå/Citysöder
Anna-Karin Gruffman Arne
Tfn: 0584-47 31 30
Henrik Westerling
Tfn: 0584-47 31 90

Enhetschef bemanningsenheten och nattpatrullen
Marie Louise Fahlander
Tfn: 0584 - 47 31 56

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Inger Johansson
Tfn: 0586-481 34

MAR - Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Katarina Olsson
Tfn: 0586-620 59

Demenssköterska
Carina Axelsson
Tfn: 0584-47 31 20

Anhörigstödteam i Laxå
Annelie Lindberg
Tfn: 0584-47 33 98

Bostadsanpassningshandläggare
Siv Lamprecht
Tfn: 0584-47 31 66

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Maria Löfving 2020-09-14 08.17