Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Psykisk hälsa, ohälsa och självmord

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa kan beskrivas som en tillgång som gör det möjligt för oss människor att må bra och gör det möjligt för oss att uppnå vår fulla potential. Den psykiska hälsan påverkas av många saker. Den påverkas av vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, men också av ärftlig sårbarhet och de rättigheter, möjligheter eller begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss.

Här kan du lära dig mer om vad som påverkar hur du mår psykiskt, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan stötta andra. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om psykisk hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är något de flesta kommer i kontakt med genom livet, antingen att man själv upplever någon form av psykisk ohälsa eller genom att någon närstående gör det. Det är ett väldigt brett spann med många olika typer av symtom och diagnoser som ingår och som påverkar vardagen på väldigt olika sätt. Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om psykist hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Självmord

Årligen dör omkring 1 200 personer av suicid (självmord) i Sverige. Ytterligare omkring 300 fall brukar registreras som misstänkt självmord, men där avsikten inte kunnat styrkas. Två tredjedelar av de som avled i suicid år 2022 var män.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myter om självmord

Är det så att prata om självmord kan ”väcka den björn som sover”? Svaret är nej. Det finns många myter och vanföreställningar kring självmord. Faran med myterna är att de kan hindra oss från att agera på rätt sätt i allvarsamma situationer.

Läs mer på Suicide Zero Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psykisk hälsa, ohälsa och självmord - Dekorativ figur

Stöd till dig som mår dåligt

Akut läge

Ring 112.

114 114

Ring detta nummer för alla ärenden till polisen som inte är akuta, tullexempel för att lämna ett tips eller anmäla ett brott som inte är pågående.

Bris

För dig som behöver prata med en kurator om det du funderar på eller behöver hjälp med. Telefontiden är öppen dygnet runt, du behöver inte säga vem du är och samtalet kostar ingenting.

Läs mer på Bris - Barnens Rätt i Samhället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomsmottagningen

Har du funderingar eller frågor om sex, hälsa och relationer då är UMO en bra hemsida med information och kontaktuppgifter för rådgivning och information.

Läs mer på UMO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RFSL+

RFSL ungdom är en rättighetsbaserad medlemsrörelse för unga HBTQIA- personers självbestämmanderätt.

Läs mer på RFSL Ungdom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mind, självmordslinjen

Erbjuder medmänskliga samtal med volontärer, anonymt och kostnadsfritt.

Läs mer på mind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177 vårdguiden

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga

Kontakta vid oro, ångest, nedstämdhet eller mår dåligt på annat sätt. Du får kontakt med sjuksköterska eller socionom.

Läs mer på Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande kompis

En stödchatt för unga av unga.

Läs mer på Röda Korsets Ungdomsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Laxå vårdcentral

Länk till hemsida: Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akut läge

Ring 112.

114 114

ring detta nummer för alla ärenden till polisen som inte är akuta, tullexempel för att lämna ett tips eller anmäla ett brott som inte är pågående.

Mind, självmordslinjen

Erbjuder medmänskliga samtal med volontärer, anonymt och kostnadsfritt.

Läs mer på mind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande präst

Erbjuder akut samtals- och krisstöd. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er.

Läs mer på Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177 vårdguiden

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen

Ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer. Ring 020-50 50 50.

Läs mer på Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänpsykiatrin

Är till för dig som är vuxen och har svårare psykiska problem eller psykisk sjukdom.

Läs mer på Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beroendecentrum

Mottagningen är till för dig som är 25 år och uppåt och har ett alkohol- och/eller drogberoende med samtidig psykisk ohälsa.

Läs mer på Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akutmottagningen

Akutmottagningen på Karlskoga lasarett är öppen dygnet runt och är till för allvarliga akuta sjukdomsfall och olycksfall.

Läs mer på Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella hjälplinjen

Det är ett kostnadsfritt och tillgängligt stöd vid psykisk kris eller svåra livssituationer för personer som behöver. Det kan handla om att erbjuda kostnadsfri psykologisk hjälp per telefon/chatt alla dagar i veckan, att ge samtalsstöd och lotsa personer vidare inom hälso- och sjukvården.

Läs mer på Nationella hjälplinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Laxå vårdcentral

Läs mer på Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akut läge

Ring 112.

114 114

Ring detta nummer för alla ärenden till polisen som inte är akuta, tullexempel för att lämna ett tips eller anmäla ett brott som inte är pågående.

Mind, äldrelinjen

Riktar sig till dig som mår psykisk dåligt eller so längtar efter någon att prata med.

Läs mer på Mind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande präst

Erbjuder akut samtals- och krisstöd. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er.

Läs mer på Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1177 vårdguiden

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beroendecentrum

Mottagningen är till för dig som är 25 år och uppåt och har ett alkohol- och/eller drogberoende med samtidig psykisk ohälsa.

Läs mer på Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänpsykiatrin

Är till för dig som är vuxen och har svårare psykiska problem eller psykisk sjukdom.

Läs mer på Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella hjälplinjen

Det är ett kostnadsfritt och tillgängligt stöd vid psykisk kris eller svåra livssituationer för personer som behöver. Det kan handla om att erbjuda kostnadsfri psykologisk hjälp per telefon/chatt alla dagar i veckan, att ge samtalsstöd och lotsa personer vidare inom hälso- och sjukvården.

Läs mer på Nationella hjälplinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Laxå vårdcentral

Länk till hemsida: Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigas riksförbund

Arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har.

Läs mer på Anhörigas Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SPES

Atödlinje för efterlevande.

Läs mer på Suicid prevention och efterlevande stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SHEDO

En ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, stödja drabbade och närstående samt arbeta intressepolitiskt och opinionsbildande för en bättre vård för dessa patientgrupper.

Läs mer på Shedo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande präst

erbjuder akut samtals- och krisstöd. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er.

Läs mer på Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande medmänniska

Jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med.

Läs mer på Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kuling

Mötesplats för dig som har en förälder med psykisk sjukdom.

Läs mer på Kuling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Therese Lindroth

Uppdaterad av: Arash Vahdati