Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Detaljplan

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är en plan för vilken ett område mer i detalj presenteras. Här säkerställs markanvändningen genom att i planbeskrivningen och planbestämmelserna presentera inriktningar och krav. Dessa bestyämmelser ligger sedan till grund för bygglovshanteringen. En detaljplan beskriver vilket ändamål som avses, exempelvis industri eller bostäder. Utifrån detaljplanen finner man information såsom hur stor byggnad som får byggas på tomten, vilken takvinkel som maximalt får användas eller var en parkyta eller parkering får placeras

Mer information om detaljplaner finns i 5 kap Plan- och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

eller

Boken om detaljplaner och områdesbestämmelser (Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Sidansvarig: Torun Andersson

Uppdaterad av: Hans Traav