Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Områdesbestämmelser


Vad är områdesbestämmelser?
Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan detaljplan för att reglera mark- och vattenanvändning samt bebyggelsemiljöns egenskaper. Områdesbestämmelser används för att säkerställa vissa syften i översiktsplanen eller tillgodose riksintressen enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken.

Länk till lagar:

Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan- och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidansvarig: Fredrik Idevall

Uppdaterad av: Hans Traav