Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Översiktsplan

Vad är en översiktsplan?
Planen ska ge en bild av hur kommunen ska utvecklas inom en rad olika områden. Den ska samtidigt vara en vägledning till vidare planering i kommunen och ligger till grund för vidare planer, tillägg och fördjupningar. En översiktsplan kan symboliskt ses som en "helikoptervy" och ju närmare marken man kommer inträder detaljplanen och till sist, när man har nått marken, bygglovet.
  
Laxå kommuns översiktsplan Pdf, 13.3 MB, öppnas i nytt fönster..

  • Tematiskt tillägg

Vad är ett tematiskt tillägg?
Om ett visst fenomen ska belysas i kommunen, som inte behandlats utförligare i översiktsplanen, kan ett tillägg till den planen göras. Tillägget ger då de riktlinjer som kommunen har, avseende det specifika fenomenet. Exempel på sådana är landsbygdsutveckling och vindkraft/-bruk.

Laxå kommuns vindbruksplan. Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Laxå kommuns plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Pdf, 10.9 MB, öppnas i nytt fönster.

  • Fördjupning

Vad är en fördjupning?
En fördjupning innebär att ett område "lyfts ur" översiktsplanen och betraktas noggrannare. Exempel på detta kan vara att tätorter studeras mer ingående eller att vissa delar i staden, såsom kulturhistoriskt intressanta miljöer, lyfts fram.

Sidansvarig: Hans Traav

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson