Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun
Revelnbadet

Revelnbadet

Strandskydd och vattenverksamhet

Vad är strandskydd?
Strandskyddet är till för att dels värna om känsligt djur- och växtliv, i och i närheten av vatten, samt dels för det rörliga friluftslivet. Det innebär att exempelvis ny bebyggelse inte får uppföras för nära vatten. Generellt sett är det 100 meter från strandlinjen, beräknat vid normalvattenstånd, som gränsen går. Undantag från detta finns och i en del fall kan det vara både 200 och 300 meter som gäller. För sjöarna Skagern och Unden, för de delar som ligger i Laxå kommun, gäller 200 meter på land och 300 meter ut i vattnet. Laxå kommun har delegation på att ge strandskyddsdispens för byggnader och anläggningar samt i samband med detaljplanering; dock inte för sjön Unden och ett stort område runt den, där har länsstyrelsen beslutanderätten.

Att kommunen själv får hantera dessa ärenden innebär inte att fler får bygga inom strandskyddat område. De regler som styr strandskyddet finns i miljöbalken och kommunens hantering av dispensärenden kontrolleras sedan av länsstyrelsen, om hanteringen har skett enligt gällande paragrafer och regler. Lagstiftningen innebär stora restriktioner för byggnation nära vatten och en dispens kräver särskilda skäl för att överhuvudtaget möjliggöra att åtgärderna får genomföras.
Dessa särskilda skäl, tillsammans med annan strandskyddsinformation, finns att läsa mer om. Följ länkarna nedan:

Länsstyrelsen i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  
Vad är vattenverksamhet?
Detta innebär åtgärder eller byggnationer som görs i och i direkt anslutning till vatten. Ett exempel på detta är bryggor och liknande. Att muddra och påla för att kunna bygga bryggan är också ett exempel på vattenverksamhet. Vissa åtgärder är anmälningspliktiga och andra är tillståndspliktiga. Mer om detta går att läsa om ni följer länkarna nedan!

Länsstyrelsen i Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidansvarig: Fredrik Idevall

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson