Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till vårdcentralen på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan du ha rätt till hemsjukvård. Det innebär att du kan få hjälp med till exempel:

* hälsobedömningar
* läkemedelshantering
* provtagningar
* sårbehandling
* hjälp med stödstrumpor
* smärtlindring
* injektioner
* näringsdropp
* vård i livets slutskede.

Hemsjukvården utför planerade, eller akuta, insatser dygnet runt, både i patientens eget hem, på äldreboenden och på boenden för personer med funktionsnedsättning. Beroende på vilken insats du behöver hjälp med, kan du få besök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller undersköterska. Vi har nära samarbete med vårdcentralens läkare och sjukgymnast.

Hur gör jag för att få hemsjukvård?

För att få hemsjukvård krävs en bedömning av hälso- och sjukvårdspersonal. För sjukvårdsinsatser kontaktar du vanligen din nuvarande läkare, eller distriktssköterska, för en första bedömning, eller så kan du kontakta hemsjukvården för mer information. Tillsammans lägger ni upp en vårdplan som är anpassad efter dina behov.

Om du redan idag bor på ett äldreboende eller ett boende för personer med funktionsnedsättning, omfattas du alltid av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. Personalen kan då hjälpa dig att ta kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal.

Vad kostar det?

Avgiften för hemsjukvård beräknas på samma sätt som avgiftsberäkningen för hemtjänst. Det ingår då i det maxbelopp som kan tas ut. Mer information om taxor och avgifter inom äldreomsorgen kan du läsa om på taxe- och avgiftsnämndens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Postadress
Laxå kommun
Hemsjukvård
695 80  Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson