Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Korttidsvård

Korttidsvård kan du få om du periodvis behöver mer stöd, än vad kommunen kan erbjuda dig i ditt hem. Korttidsvården beviljas för en kortare avgränsad tid, oftast två veckors tid, undantaget om det handlar om vård i livets slutskede.

Du kan ansöka om en korttidsvård hos biståndshandläggaren i kommunen. Behovet utreds och bedöms enligt socialtjänstlagen.

I samband med beslutet om korttidsvård, görs en genomförandeplan för korttidsvården. Genomförandeplanen innehåller uppgifter om målet med korttidsvården, och vilka insatser som ska genomföras för att nå målet. Planering för utskrivning till eget boende, påbörjas redan i den inledande planen.

Kontaktuppgifter

Postadress
Laxå kommun
Korttidsvården
695 80 Laxå
Tfn: 0584-47 31 00 (växeln)

Besöksadress
Gamla Tivägen, Laxå
Ingång via vårdcentralens entré.
Tfn: 0584-47 32 89

Besökstider korttidsvården:
kl 13.30-19.00 alla dagar


Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson