Laxå kommun
Laxå kommun

Sidansvarig: Maria Löfving

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson 2019-07-08 08.50

Centrumtorget i Laxå

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
695 80 Laxå

Socialchef
Madelene Maxe
Tfn: 0584-47 32 43

Enhetschef för servicelaget och fixartjänsten:
Jessica Vidberg
Tfn: 0584-47 31 15

Anhörigstödjare:
Annelie Lindberg
Tfn: 0584-47 33 98

Träffpunkt 14:
Tfn: 0584-128 70

Frivilligcentralen:
Tfn:0584-47 33 98

Servicelaget:
Tfn: 0584-47 33 66 

Fixartjänsten:
Tfn: 0584-47 33 66