Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Krisstöd vid särskilda händelser - Krisgrupp

POSOM = Psykiskt och socialt omhändertagande, har ändrat namn till Krisstöd vid särskilda händelser

Länk till POSOM-broschyr. Pdf, 39.3 kB, öppnas i nytt fönster.

I kommunen finns en krisgrupp som heter Krisstöd vid särskilda händelser med uppgift att socialt, fysiskt och psykiskt ta hand om drabbade när en olycka har hänt eller vid en kris.

Skadade personer på en olycksplats som behöver sjukvård, tas om hand av sjukvården, Region Örebro län. Kommunens Krisstöd vid särskilda händelser tar hand om personer som finns runt omkring olyckan som inte behöver sjukvård.

Krisstöd vid särskilda händelser kallas in vid akuta kriser, men även vid olyckor inom Laxå kommun eller vid olyckor i andra kommuner där Laxåbor är inblandade. Det är räddningstjänsten eller polisen som via SOS alarm kallar ut Krisstöd vid särskilda händelser.

Krisstöd vid särskilda händelser i Laxå har en ledningsgrupp där personer från kommunen, kyrkorna, polisen och Nerikes brandkår ingår. Kommunen har det övergripande ansvaret för insatsen.
Krisstöd vid särskilda händelser ska med kort varsel kunna rycka ut för att ta hand om drabbade personer. De ska kunna öppna ett kriscenter där man kan samlas.

De personer som ingår i Krisstöd vid särskilda händelser är utbildade och övade på krishantering.

Krisstöd vid särskilda händelser har ett antal utbildade stödpersoner till sitt förfogande. Deras uppgift är främst att vara ett stöd för de drabbade, och att ta hand om praktiska göromål vid en insats. Det kan innebära att man tröstar och lyssnar, men också att man hjälper till med mat eller praktisk vägledning till de drabbade.

Kontaktuppgifter


Postadress:

Laxå kommun
Posom
695 80 Laxå

Krisstöd vid särskilda händelser -ansvarig
Pierre Sahlin, IFO-chef
Tfn: 0584-47 31 31
Mobil: 072-244 61 66

Säkerhetssamordnare
Charlotte Nilsson
Tfn: 0584-47 31 76
Mobil: 076-135 78 58

Sidansvarig: Charlotte Nilsson

Uppdaterad av: Charlotte Nilsson