Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Risk- och sårbarhetsanalys


Om det otänkbara blir verklighet...

Kommunen ska varje mandatperiod göra en analys av vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa, och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Det är en del av en ständigt pågående process för att bygga upp en god krisberedskap i kommunen. 

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid (2006:544), ger kommunerna ett helt annat ansvar för säkerheten i respektive kommun än tidigare.
Allt elände som sker, drabbar förr eller senare en eller flera kommuner. Det är i kommunerna vi människor bor och verkar. Kommunerna bildar golvet i samhället. Utifrån detta golv, i ett underifrånperspektiv, ska den framtida säkerheten byggas.

Den idag gällande risk- och sårbarhetsanalysen för Laxå kommun, antogs av kommunfullmäktige den 9 oktober 2019, § 110.

Kontaktuppgifter


Postadress:

Laxå kommun
Säkerhet och kris
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

Säkerhetssamordnare
Charlotte Nilsson
Tfn: 0584-47 31 76
Mobil: 076-135 78 58

Sidansvarig: Charlotte Nilsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson