Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Styrel

Styrel = styrning av el vid elbrist

Styrel handlar om att samhället måste fungera även om det någon gång skulle bli brist på el.

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag, för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist.

Elbrist - inte elavbrott

Det är viktigt att påminna om att elbrist inte är detsamma som tillfälliga elavbrott. Elbrist handlar om att produktionen av el inte motsvarar behoven. Det har ännu aldrig förekommit elbrist i Sverige.

Liv och hälsa i första hand

Målet med styrel är att samhällets viktigaste funktioner ska fungera även vid elbrist. Det gäller till exempel sjukvård, äldreomsorg, räddnings- och larmtjänst samt vattenförsörjning. I praktiken betyder det att säkerheten för medborgarna och samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas, även om det blir elbrist.

Läs mer om styrel på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Kontaktuppgifter


Postadress:

Laxå kommun
Säkerhet och kris
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4, Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

Säkerhetssamordnare
Charlotte Nilsson
Tfn: 0584-47 31 76
Mobil: 076-135 78 58

Sidansvarig: Charlotte Nilsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson