Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Krisberedskap

Klarar du dig utan el, värme eller vatten?

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), startat krisberedskpasveckan. Det är en årlig kampanj som genomförs tillsammans med MSB, kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser i hela Sverige.

Försämrat säkerhetspolitiskt läge

Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget, och den återupptagna planeringen för att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig, vill regeringen att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre, både på nationell och lokal nivå.

Var förberedd och packa en "krislåda"

De flesta av oss har en brandvarnare hemma och många har även brandsläckare, utifall det skulle börja brinna. Men vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se därför till att du och dina nära klarar vardagen även om samhället inte fungerar som ni är vana vid.

Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Mer information om kommunens ansvar i händelse av en samhällskris


Sidansvarig: Charlotte Nilsson

Uppdaterad av: Charlotte Nilsson