Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Ekonomisk ersättning vid ordinarie assistents sjukfrånvaro enlig 9 § 2 LSS


Ansökan om ekonomiskt stöd för merkostnader vid personlig assistents sjukfrånvaro, kan göras för sjuklön, semesterersättning, övriga kostnader som är reglerade eller föranledda av avtal och sociala avgifter. Kostnader som särskild sjukförsäkringsavgift, administrationskostnader, ränta eller utbildningskostnader räknas inte som en merkostnad.

För att kunna göra en ansökan om ekonomisk ersättning vid ordinarie assistans sjukfrånvaro enligt 9 § 2 LSS, måste kommunen få en ansökan om ekonomisk ersättning. Om någon annan än den enskilde ska ansöka ska fullmakt upprättas.

Blankett för ansökan om ekonomisk ersättning och fullmakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
Personlig assistans
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00


Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson