Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Avgift

Vad kostar insatserna?

Utgångspunkten i LSS är att insatserna ska vara avgiftfria. Avgifter får dock tas ut för bostäder, fritidsverksamhet, kulturella verksamheter och måltider vid korttidsboende och kortidstillsyn.

Taxe- och avgiftsnämnden debiterar hälso- och sjukvård för personer som tillhör LSS. Dessa insatser rapporteras av distriktssköterskan.

Har du frågor kring avgifter, eller andra frågor om LSS? Kontakta då någon av LSS-handläggarna.

Kontaktuppgifter

Laxå kommun
LSS-verksamheten
695 80 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00


Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson