Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan görs av socialtjänsten, och kan ersätta en bouppteckning.

Förutsättningar för en dödsboanmälan är att den dödes tillgångar, jämte andel i makes eller makas giftorättsgods, är begränsade eller endast räcker till begravningskostnader, och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Dödsboanmälan upprättas kostnadsfritt av en handläggare inom socialtjänsten som översänder denna till Skatteverket.

Dödsboanmälan kan inte upprättas om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt, om hemmet redan är avyttrat eller om någon av dödsbodelägarna i stället begär att en bouppteckning ska upprättas.

Viktigt att tänka på:

* Räkningar som avser dödsboet, ska inte betalas förrän utredningen är klar.

* Finns autogiro ska dessa stoppas.

* Finns fullmakt, upphör denna att gälla vid dödsfallet.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Individ- och familjeomsorgen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4
695 30 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson