Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Hur man överklagar ett beslut

Om ni har fått ett beslut som kan överklagas, och ni vill göra det, gör då så här:

1. Skriv med egna ord vilket beslut ni överklagar.

2. Skriv varför ni anser att beslutet är fel, och vilket beslut ni istället vill ha.

3. Skicka med handlingar eller annat som ni anser stöder er åsikt.

4. Underteckna överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

5. Skicka överklagan till socialtjänsten senast tre veckor från den dag ni fick beslutet.

6. Om socialtjänsten inte ändrar sitt beslut, skickas det vidare till förvaltningsrätten, som då avgör ärendet.

Om något är oklart kan ni kontakta socialtjänsten

Kontaktuppgifter

Postadress:
Laxå kommun
Individ- och familjeomsorgen
695 80 Laxå

Besöksadress:
Postgatan 2-4
695 30 Laxå
Tfn (växeln): 0584-47 31 00

För fler kontaktuppgifter, se vänsterspalten.

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson