Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Civilt försvar - en del av totalförsvaret

Civilt försvar, och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap. Det syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

En särskild utredare, Barbro Holmberg, har haft ett regeringsuppdrag sedan 6 maj 2019, att analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå.

Inrikesminister Mikael Damberg, tog emot utredningen den 1 mars 2021. I samband med mottagandet sa Mikael Damberg:

"Det är med höga ambitioner som vi nu driver arbetet med att återuppbygga det civila försvaret. Utredningen har tillfört en viktig del i detta arbete genom sina förslag om en tydlig struktur som ska gälla för hela samhället."

Utredningen har bland annat lämnat följande förslag:

  • Tio nya beredskapssektorer och fyra särskilda beredskapsområden föreslås inrättas.
  • En indelning av landet i större geografiska områden för civil ledning och samordning.
  • MSB får ett övergripande ansvar för planeringen av civilt försvar, och ska bland annat sammanställa resursbehov och inrätta ett centralt beredskapsråd.

Örebro föreslås bli centrum för ledningen och samordningen av det civila försvaret i Mellansverige. Detta besked får varmt mottagande av flera av företrädarna för organisationer som samverkar inom totalförsvaret. På länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om det.

Sidansvarig: Charlotte Nilsson

Uppdaterad av: Charlotte Nilsson