Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Totalförsvarsövningen 2020

Under 2020 genomfördes en totalförsvarsövning i hela Sverige. Det var den första totalförsvarsövningen på över 30 år, och den bidrog till att stärka Sveriges motståndskraft.

Vilka deltog i övningen?

Under 2020 genomfördes därför en totalförsvarsövning, där samtliga kommuner i hela Sverige deltog tillsammans med länsstyrelser, regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Övningen är en möjlighet för kommuner att höja sin kunskap om totalförsvaret i den egna organisationen, för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i kommunöverenskommelserna om kommunernas arbete med civilt försvar.

Övningen genomförs i en fiktiv situation, där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

Laxå kommuns deltagande i övningen

Vår kommun deltar i den här övningen för att stärka vårt samhälle och öka vår förmåga att klara av de uppgifter som vår kommun har i höjd beredskap och i krig. Vi värnar om Sveriges befolkning, och om invånarna i vår kommun, och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.

Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas. I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här, och är mellan 16 och 70 år, kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

 

Sidansvarig: Charlotte Nilsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson