Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Bygglovsguide

Hur går det till? Ska du bygga eller förändra ditt hus, men vet inte hur det fungerar eller hur du ska gå till väga? I sidorna under Bygglovsguide hittar du information om vad som krävs för olika typer av byggprojekt, när det krävs lov eller anmälan. Tänk på att du som bygger (byggherren) alltid är ansvarig för att ta reda på vad som gäller och att söka de lov och tillstånd som behövs. Att bygga utan bygglov kan bli dyrt. Vad gäller för min fastighet och mitt hus? Det första du bör göra, är att ta reda på om du har rätt att bygga, och i sådana fall i vilken utsträckning. För att göra det, kan du i första hand ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser. Detaljplanen styr bland annat hur stort du får bygga. I den kan finnas bestämmelser som reglerar användning, byggnadsarea, byggnadshöjd, antal våningar och ofta avstånd till tomtgränser. Även områdesbestämmelser kan styra hur du får bygga. I kommunens karta på nätet kan du ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser. Länk till kartan hittar du längst ner på den här sidan. Utanför detaljplanerat område är kommunens översiktsplan vägledande för hur marken får användas. Du kan behöva strandskyddsdispens oavsett om det du vill bygga kräver bygglov, anmälan eller varken eller. Läs mer på sidan Strandskydd. Om fastigheten som du vill bygga på har byggnader med kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Det kan gälla oavsett om det du vill bygga kräver bygglov, anmälan eller varken eller. Läs mer på sidan Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer. Tekniska frågor Utöver utformning och placering behöver du även säkerställa att de tekniska frågorna blir rätt. Vår uppgift är att säkerställa att du följer de lagar och regler som finns kring byggnader och byggprodukter. Vi granskar omfattningen, formerna och vilka tekniska lösningar du valt. Det kan till exempel handla om att ditt hus inte byggs med brand- eller miljöfarligt material, balkongen konstrueras så att den inte trillar ner, att huset byggs tillgängligt enligt gällande lagstiftning och att vatten- och ventilationsfrågorna är planerade och genomtänkta. Läs mer om tillgänglighet på Boverkets hemsida - se länk längst ner på sidan. För att kunna säkerställa detta, kräver vi i olika projekt in handlingar från dig. I många fall behöver du anlita en kontrollansvarig, som hjälper dig med detta. Handläggarna går igenom tekniska ritningar och handlingar, som till exempel konstruktionsritningar, brandskyddsdokumentation, ljudutredning och kontrollplaner. Oftast går vi igenom de tekniska frågorna efter du fått ett lov. I större projekt diskuteras frågorna i ett tekniskt samråd, och du får sedan ett startbesked för att kunna påbörja ditt projekt. Kommunens bygglovsrelaterade e-tjänster Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Arash Vahdati