Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Byggbodar

Byggbodar (arbetsbodar) kan både kräva bygglov och vara bygglovsbefriade. Det krävs bygglov om byggbodarna är varaktigt placerade. Det finns ingen klar definition vad som menas med varaktigt placerad, men i ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen kom man fram till att 22 byggbodar som skulle stå på byggplatsen i cirka 1,5 år krävde bygglov. Det är däremot inte klarlagt när det krävs bygglov för byggbodar som står på en plats kortare tid än 1,5 år. Man kan utgå från att det i vanliga fall (med inte alltför utdragen byggtid) inte krävs bygglov. Det är dock alltid bäst att kontakta kommunen om du är osäker. Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Arash Vahdati