Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Pool

Du behöver inte ansöka om bygglov för att anlägga en pool. Det finns inte heller några regler för hur nära tomtgränsen den får ligga. Om du vill bygga en mur eller plank runt poolen kan du behöva ansöka om lov för det. Läs mer på sidan Mur, plank och staket. Om bygget påverkar marknivån kan du även behöva ansöka om marklov. Det kan till exempel handla om att du behöver schakta bort eller fylla på med jord där poolen ska anläggas. Läs mer på sidan Marklov. Pooltak Vanligtvis behöver du inte ansöka om bygglov för ett pooltak. Undantag är om du vill bygga ett högre tak som gör att man kan vistas i vattnet när taket är utdraget och om taket ger ett visuellt intryck av att vara en byggnad. I sådana fall räknas åtgärden som en komplementbyggnad med samma regler som för ett förråd. Se mer om förråd på sidan Hus. Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Arash Vahdati