Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Fritidshus

För fritidshus finns flera undantag från plan- och bygglagens krav på byggnader. Undantagen gäller bland annat kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och kraven på bostadsutformning och energihushållning. Begreppet fritidshus definieras inte i lagar och förordningar vilket innebär att det inte finns kriterier för hur mycket eller hur ofta byggnaden får användas för att den ska betraktas som ett fritidshus. Att ändra användning av en bostad från fritidsboende till permanentboende, utan att göra några fysiska åtgärder, kräver inte bygglov eftersom det inte är ett väsentligt annat ändamål. En sådan ändring kräver inte heller anmälan. Även om varken bygglov eller anmälan krävs så är det ändå ett ändrat användningssätt att ändra användning från fritidsboende till permanentboende. Det innebär att det kraven för permanenthus då börjar gälla. Fastighetsägaren ansvarar själv för att dessa krav uppfylls. Byggnadsnämnden kan då kräva att kraven på permanenthus uppfylls. Det är dock inte kraven som gäller vid nybyggnad som gäller utan reglerna vid ändring av byggnad. Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Arash Vahdati