Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Uterum

I många fall behöver du ansöka om bygglov för att bygga ett uterum. I vissa fall kan bygget räknas som en attefallsåtgärd. Då räcker det med en anmälan och ett startbesked innan du börjar bygga. Läs mer om det under Attefallshus och friggebod eller Attefallsåtgärder övriga. Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behövs i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda: Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse. Tillbyggnaden inte dominerar över huvudbyggnaden. Tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne). Tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området. Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. Kontakta oss gärna om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller ej. Se nedan vad du behöver skicka in vid ansökan om bygglov för ett uterum. Vad behöver jag skicka in? Ansökan Situationsplan Planritning Fasadritning (med befintliga och nya marklinjer) Sektionsritning Material- och kulörbeskrivning (kan anges på ansökan) Teknisk beskrivning Förslag till kontrollplan Eventuellt kan fler handlingar krävas. Ansökan görs enklast i kommunens e-tjänst Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Anna Eriksson