Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Balkong och burspråk

På ett en- och tvåbostadshus behöver du inte söka bygglov för att göra en liten tillbyggnad i form av en balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel (exempelvis skorsten). Detta är oavsett om du bor inom eller utom område med detaljplan. Det gäller dock inte om kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglov krävs för sådana tillbyggnader och inte heller för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Tillbyggnaden måste vara minst 4,5 meter från tomtgräns. Placeras den närmare behöver du grannens godkännande, gärna skriftligt. Om du vill bygga en stor balkong behöver du söka bygglov. Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Arash Vahdati