Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

Carport och garage

Garage och carportar är komplementbyggnader för uppställning av fordon. Det kan även innehålla förråd och andra funktioner. De kan både kräva bygglovsansökan och vara bygglovsbefriade. Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerat område kan bygga en carport eller garage som ett attefallshus om det uppfyller reglerna för detta. Attefallshus kräver anmälan. Läs mer på sidan Attefallshus och friggebod. Tänk på att placera ditt garage eller carport minst 6 meter från gatan, då möjligheten ska finnas att parkera bilen framför komplementbyggnaden. Att anlägga parkeringsplats till ett en- eller tvåbostadshus kräver inte bygglov, men om marknivån ändras mer än en halvmeter så krävs det marklov. Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse får du bygga en komplementbyggnad (t.ex. ett garage eller carport) minst 4,5 meter från tomtgränsen utan att söka bygglov eller göra en anmälan. Om du vill bygga närmare än 4,5 meter från tomtgräns behöver du ha grannens medgivande. Med sammanhållen bebyggelse menas en bebyggelsegrupp som består av minst 10-20 hus och där de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt. Tänk på att en sådan bygglovsbefriad komplementbyggnad ska underordna sig huvudbyggnaden när det gäller storlek och höjd. Se nedan vad du behöver skicka in vid en lovansökan eller anmälan. Vad behöver jag skicka in? Ansökan eller anmälan. Förslag till kontrollplan. Situationsplan. Planritning. Fasadritningar (med befintliga och nya marklinjer) Sektionsritning. Material- och kulörbeskrivning (kan anges i ansökan/anmälan). Konstruktionshandlingar eller teknisk beskrivning. Eventuellt VA-handlingar. Eventuellt kan fler handlingar krävas. Ansökan görs enklast i kommunens e-tjänst Kontakt Samhällsbyggnad Sydnärke Administrationen E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se Telefon:   0583-810 00 Postadress: Samhällsbyggnad Sydnärke Askersunds kommun 696 82 Askersund Besöksadress: Sundsbrogatan 22

Sidansvarig: Samhällsbyggnad Sydnärke

Uppdaterad av: Arash Vahdati