Translate

Translate

Kontakta oss

Kontakta oss

Finska

Finska

Laxå kommun

5. Avlösare i hemmet

Insatsen ger möjlighet för anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.

Om du är anhörig eller familjehemsförälder till någon med funktionsnedsättning, har du möjlighet att ansöka om avlösarservice i hemmet. Kontakta biståndshandläggaren för mer information om hur du ansöker. Kontaktuppgifterna hittar du i vänsterspalten.

Vad menas med avlösarservice?

Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få möjlighet till avkoppling, och möjlighet till aktiviteter utanför hemmet.

Avlösarens uppgift

Avlösarens uppgift är omvårdnad av den person som har funktionsnedsättning. Avlösarservice ska förts och främst ske i hemmet, och ersätta förälder eller anhörig i vardagliga aktiviteter.

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Annette Gustafsson