Laxå kommun

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet


Insatsen ger den funktionsnedsatta personen möjlighet till rekreation och miljöombyte, och därigenom ge anhöriga möjlighet till avlastning.

Korttidsvistelse kan erbjudas i t. ex. korttidsboende eller kontaktfamilj.

Sidansvarig: Annette Gustafsson

Uppdaterad av: Jan-Åke Karlsson